En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web.

-Titular: Club d’Esgrima Sala d’Armes de L’onyar (d’ara endavant Club SAO)

- Direcció:Veinat de Can Bells s/n. Bustia 76

- E-mail: info@esgrimagirona.cat i sala.armes.onyar@gmail.com

- Telèfon: 656.426.737

N.I.F: G55038178

Avís Legal.

Per al desenvolupament del lloc web s’han utilitzat plantilles, dissenys, complements, marques i altres utilitats de caràcter gratuït i de lliure utilització trobats a internet. En cap cas ens consta que estiguin protegides per drets de propietat intel•lectual, ja que provenen de galeries personals o de pàgines gratuïtes, en què no s'informava de tal fet, i s'oferien de forma pública. En tot cas, si hi ha un titular que disposi de drets intel•lectuals sobre aquests dissenys, il•lustracions, plantilles o altres, fem constar que no hem estat informats, i si desitja que siguin retirades, només cal que ens informi per mitjà del correu electrònic.

Pel que fa a les imatges incorporades al lloc web són de titularitat exclusiva del SAO i per tant estan emparades per la normativa reguladora de la Propietat Intel•lectual i Industrial, quedant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació de les mateixes.

El Club SAO es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, sense necessitat de previ avís.

El Club SAO no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallides que es produeixin durant la connexió al mateix. No es garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, excloent al SAO de qualsevol responsabilitat de danys i perjudicis que puguin produir-se al seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers.

L'usuari es compromet a no manipular, alterar, suprimir ni modificar el lloc web.

EL SAO autoritza als usuaris a accedir i navegar al lloc web i a visualitzar els continguts de la mateixa, sempre amb fins personals i no comercials. No es concedeix cap altre tipus d’autorització d’ús a l’usuari que no sigui l’especificat amb anterioritat.

El Club SAO es reserva el dret d’emprendre accions legals contra qui reprodueixi, copií, faci un ús il•lícit, distribueixi, comercialitzi o faci qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que no tingui autorització del club.

Els usuaris i, en general, aquelles persones o entitats que vulguin fer un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc web del SAO han de saber que:

El club d'esgrima SAO rebutja la responsabilitat pel que fa a qualsevol informació continguda al lloc web no elaborada pels seus redactors oficials o no publicada sota el seu nom, de forma oficial. De manera especial, rebutja la responsabilitat pel que fa a la informació continguda en les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links), amb la pàgina o pàgines web del club d'esgrima SAO.

Privacitat.

En compliment del que disposa la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal), El CLUB D’ESGRIMA SALA D’ARMES DE L’ONYAR ( d’ara endavant SAO) informa a l'usuari que el tractament de dades personals enviades pels usuaris són gestionades pel club d'esgrima SAO i seran tractades d’acord amb les exigències legals vigents.

Es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat de cara a tercers.

El club d'esgrima SAO garanteix que les dades enviades pels usuaris seran destinades única i exclusivament a finalitats informatives del propi club.

A la vegada l’usuari autoritza al club d'esgrima SAO a recollir la informació en la seva base de dades i tractar aquesta informació amb una única finalitat comunicativa interna. En qualsevol moment es podrà modificar, variar o cancel•lar les dades d’acord amb la llei fent arribar un missatge a info@esgrimagirona.cat indicant “dades usuari”